Skoterkarta och leder

På våra leder hittar Du bäst med hjälp av Skoterledskartan, den är tryckt i början av 2016.

Kartan är framtagen genom ett samarbete mellan klubbarna i Härjedalens snöskoterförening och Nordic Area. Kartan omfattar området från Storsjö Kapell ner till till Orsa och Älvdalen.

OBS! Det kan se ut som att våra leder är avgiftsbelagda men det är de inte! Hede Skoterklubb och Hedevikens SSK har fortfarande kvar leder med frivillig ledavgift och ingår INTE i Nordic Areas ledsystem.

Området i västra Härjedalen, där skoteråkningen är reglerad enligt särskilda bestämmelser,

ingår inte i kartan. Läs mer på http://www.funasfjallen.se/vinter/gora/skoterleder/

Kartan kostar 200 kr och finns bl.a. att köpa på

  • Preem, Hede
  • Hede Camping
  • Fjällorren, Särvfjället
  • Turistbyrån, Hede
  • Jônnbua, Hede

Du kan också sätta in 225 kr på Hede skoterklubbs Bankgiro: 252-8016 och ange att Du vill köpa en karta och även Ditt namn och Din adress så skickar vi en till Dig.

Leder

Vi arbetar hela vintrarna med att försöka hålla lederna i bästa möjliga skick utifrån de förutsättningar som finns beträffande väder och snötillgång.

Klubben har två egna skotrar och flera sladdar. Vi har även driftansvaret för kommunens pistmaskin och har också en sladd till den.

I Klubbens område finns ca 45 mil markerade och preparerade leder.

Översiktskarta

Röd markering anger gräns för Hede Skoterklubbs ledområde
Gröna streck=skoterled
Svarta streck = bilväg

Skoterleder runt Hede samhälle

OBS! Det är inte tillåtet att åka skoter inne i byn!

Kommer man via skoter finns det parkering vid OK, därifrån går det bra att gå in till centrum för att handla eller uträtta andra ärenden.